3211-2000> ENGLISH

Filosofi

Osteopatiens filosofi

Det som kendetegner osteopati sammenlignet med andre medicinske fagområder er fagets filosofi. Osteopati er en behandlingsform hvor værktøjet er osteopatens viden og hænder.

Faget fokuserer på den væsentlige sammenhæng mellem hvordan den enkelte krop er bygget (struktur) og hvordan den virker i praksis (funktion).

Alle dele af kroppen fungerer sammen og er gensidigt afhængige. I praksis betyder dette, at hvis en del af kroppen er begrænset i sin funktion, medfører det at dele af den øvrige krop vil reagere. Det er derfor afgørende, at hele kroppen undersøges for eventuelle begrænsninger.

Målsætningen er at finde og påvirke de begrænsninger som er årsag til at kroppen ikke fungerer optimalt og hermed gøre den enkelte krop i stand til at hele sig selv.