3211-2000> ENGLISH

Konsultation

Konsultationen

Du beskriver dine symptomer og vi gennemgår din samlede sundhedstilstand og tidligere/nuværende behandlingsforløb.

Vi analyserer din kropsholdning, bevægelighed, spændings-mønstre og identificerer hvor symptomerne kommer fra. Der testes efter årsagssammenhænge og behandlingen fastlægges.

Vi er som osteopater uddannede til at teste og behandle med vores hænder. Alle tiltag vurderes ud fra en grundig viden om anatomi, fysiologi, patologi, embryologi og biomekanik.

Du må meget gerne medtage sygesikringsbevis til indskrivning og eventuelle svar fra scanning, røntgen eller blodprøver når du møder op til første konsultation.